I løpet av sommeren vil prisens fagjury gå gjennom de nominerte kandidatene. Hvem som innstilles til å vinne prisen eller få hedrende omtale, kunngjøres på eget arrangement 22. september.

Her er de 20 nominerte kandidatene til Lillestrøm kommunes arkitektur og byggeskikkpris 2021:

Byparken i Kulturkvartalene

Foto: Lillestrøm kommune

Foto: Lillestrøm kommune

 • Eier/byggherre: Lillestrøm kommune
 • Kategori: landskapsanlegg
 • Adresse: Kirkegata 10-12, Lillestrøm
 • Arkitekt: Haugen & Zohar
 • Landskapsarkitekt: Snøhetta

Engebrets promenade

Damian Heinisch

Foto: Damian Heinisch

 • Eier/utbygger: Thon eiendom, AF Eiendom, AF Bygg Oslo AS
 • Kategori: nybygg og landskapsanlegg
 • Adresse: Storgata 42-44, Lillestrøm
 • Arkitekt: HRTB AS arkitekter
 • Landskapsarkitekt: Grindaker landskapsarkitekter

Fetsund lenser

Lillestrøm kommune

Foto: Lillestrøm kommune

 • Eier/byggherre/initiativtaker: MIA (Museene i Akershus)
 • Kategori: istandsetting og landskapsanlegg
 • Adresse: Lundveien, Fetsund

Fritidsbolig Frogner

Lillestrøm kommune

Foto: Lillestrøm kommune

 • Byggherre: Egil Byggtjeneste
 • Kategori: nybygg og landskapsanlegg
 • Adresse: Haldenveien 761, Frogner
 • Eier/Initiativtaker: Privatperson

Frogner middelalderkirke

Lillestrøm kommune

Foto: Lillestrøm kommune

 • Initiativtaker: Lillestrøm kirkelige fellesråd
 • Kategori: istandsetting
 • Adresse: Gamle Kirkeveien 19, Frogner

Fugletårnet

Trude Starholm

Foto: Trude Starholm

 • Eier/byggherre: Statsforvalteren i Oslo og Viken/MIA (Museene i Akershus) ved
 • Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren
 • Kategori: nybygg
 • Adresse: Jørholmen, Fetsund
 • Arkitekt: Vindveggen arkitekter AS

Garderveien 100-106

Gardertoppen utvikling/ØIE eiendomsutvikling

Foto: Gardertoppen utvikling/ØIE eiendomsutvikling

 • Eier/utbygger: Gardertoppen Utvikling (datterselskap av ØIE Eiendomsutvikling)
 • Kategori: istandsetting (av Fetsund batteri) og nybygg
 • Adresse: Garderveien 100-106, Fetsund
 • Arkitekt: TAG Arkitekter
 • Landskapsarkitekt: Norconsult og TAG Arkitekter

Høyt og Lavt klatrepark

Høyt og Lavt aktivitetspark

Foto: Høyt og Lavt aktivitetspark

 • Eier/byggherre: Høyt og Lavt aktivitetspark as og Hans-Ove Kirkeby
 • Kategori: nybygg og landskapsanlegg
 • Adresse: Asakvegen 115, Sørum
 • Arkitekt: Novilla Arkitektur
 • Landskapsarbeider: Hageland Aurskog

Lillestrøm kirke

Haralds Ringstad/Lillestrøm kirkelige fellesråd

Foto: Haralds Ringstad/Lillestrøm kirkelige fellesråd

 • Initiativtaker: Lillestrøm kirkelige fellesråd
 • Kategori: istandsetting
 • Adresse: Storgata 30, Lillestrøm

Lurkahuset

Lillestrøm historielag

Foto: Lillestrøm kommune

 • Eier: Lillestrøm historielag
 • Kategori: istandsetting
 • Adresse: Rådhusparken, Lillestrøm
 • Initiativtaker: Lillestrøm historielag

Meierigaarden Kro- og selskapslokaler

(tidligere Sørum meieri)

Lillestrøm kommune

Foto: Lillestrøm kommune

 • Eier/initiativtaker: Privat person
 • Kategori: istandsetting
 • Adresse: Haldenveien 305, Sørum
 • Istandsetter: Lokale håndverkere/firma fra Blaker, Lillestrøm, Lørenfallet og Sørumsand

Nitja senter for samtidskunst

Lillestrøm kommune

Foto: Lillestrøm kommune

 • Eier/byggherre: Lillestrøm kommune
 • Kategori: nybygg
 • Adresse: Kirkegata 10A, Lillestrøm
 • Arkitekt: Haugen/Zohar arkitekter
 • Landskapsarkitekt: Snøhetta

Portalen boliger

Landskaperiet as

Foto: Landskaperiet as

 • Eier/utbygger: OBOS
 • Kategori: nybygg og landskapsanlegg
 • Adresse: Stillverksveien 4-14, Lillestrøm
 • Arkitekt: LPO arkitekter
 • Landskapsarkitekt: Landskaperiet as

Skedsmo kirke

Lillestrøm kommune

Foto: Lillestrøm kommune

 • Initiativtaker: Lillestrøm kirkelige fellesråd
 • Kategori: istandsetting
 • Adresse: Gjoleidveien 2, Skedsmokorset

Strømmen kirke

Lillestrøm kirkelige fellesråd

Foto: Harald Ringstad/Lillestrøm kirkelige fellesråd

 • Initiativtaker: Lillestrøm kirkelige fellesråd
 • Kategori: istandsetting
 • Adresse: Gamle Strømsvei 97, Strømmen

Sørum middelalderkirke

Lillestrøm kommune

Foto: Lillestrøm kommune

 • Initiativtaker: Lillestrøm kirkelige fellesråd
 • Kategori: istandsetting
 • Adresse: Bingenveien 23

Svanestien

Lillestrøm kommune

Foto: Lillestrøm kommune

 • Eier/byggherre: Private grunneiere, Lillestrøm kommune og STYRK
 • Kategori: landskapsanlegg
 • Adresse: Søndre Bjanes, Fetsund/Nordre Øyeren naturreservat
 • Landskapsarbeider: Organisasjonen STYRK (Stier-Tilrettelegging-Ytelse-Rekreasjon-Krakker)

Torvgata 36C

Lillestrøm kommune

Foto: Lillestrøm kommune

 • Eier/byggherre: Privatperson
 • Kategori: nybygg og tilbygg
 • Adresse: Torvgata 36C, Lillestrøm
 • Arkitekt: Arkitektfirma Rever og Drage

Vølneberg gamle skole

Blaker og Sørum historielag

Foto: Blaker og Sørum historielag

 • Eier/initiativtaker: Blaker og Sørum historielag
 • Kategori: istandsetting
 • Adresse: Egnerveien, Sørum
 • Istandsetter: Lokale håndverkere og Blaker og Sørum historielag

Vølneberg skole

Lillestrøm kommune

Foto: Lillestrøm kommune

 • Eier/initiativtaker: Vølneberg vel
 • Kategori: istandsetting
 • Adresse: Egnerveien, Sørum
 • Istandsetter: Lokale håndverkere og Vølneberg vel