Arkitektur- og byggeskikkprisens vinnere 2022

Årets vinner av Lillestrøm kommunes arkitektur- og byggeskikkpris er tilbygg til Lillestrøm videregående skole. Fagjuryen gir hedrende omtale for istandsettingen av lensekar 1c i Glomma, utført av den frivillige foreningen Bingen lenseminneforening.

Vinner 2022 – tilbygg til Lillestrøm videregående skole

Eier/byggherre: Akershus fylkeskommune
Kategori: nybygg
Adresse: Henrik Wergelandsgate 1, Lillestrøm
Arkitekt: Arkitektgruppen lille frøen as
Nettside: viken.no/lillestrom-vgs

Begrunnelse:

Fagjuryen mener at arkitekt og byggherre har skapt et tilbygg til Lillestrøm videregående skole som føles selvsagt, harmonisk og stedstilpasset. Den nye bygningen forsøker ikke å dominere omgivelsene, men spiller heller på lag med og forbedrer dem. Som offentlig skolebygg fremstår dette som solid og gjennomtenkt arkitektarbeid. 

Den nye bygningen på Lillestrøm videregående skole er godt tilpasset omgivelsene, både i sin størrelse, orientering på tomten og materialbruk. Plasseringen av nybygget lukker ikke igjen skolegården for omgivelsene, men gir en naturlig, u-formet bevegelse gjennom skolegården. Det skapes slik gode plassrom mellom nybygget og den eksisterende skolen. Det fremstår som om man i utbyggingen har overlatt plass til byen og til befolkningen i Lillestrøm, og til den grøntstrukturen man ønsker å få til i området. 

Tilbygget på Lillestrøm videregående skole er en frittstående bygning, bestående av to enkeltvolumer med saltak som er bundet sammen i lengderetningen av en korridor. Grepet med å forskyve nybyggets to fløyer fra hverandre gir rikelig med lys inn i korridoren mellom undervisningsrommene, og gjør i tillegg bygningsvolumet mindre ruvende. Bruk av saltak og teglstein knytter også nybygget til eksisterende skolebygg visuelt. Vinduer i undervisningsrom i første etasje strekker seg helt ned til gressplenen utenfor bygget, en ekstra kvalitet for brukerne.

Fagjuryen ønsker allikevel til slutt å påpeke at det fortsatt finnes uutnyttet potensiale i utformingen av skolegårdens grøntområder. 

Hedrende omtale – istandsetting av lensekar 1c i Bingen lenser

Initiativtaker: Bingen lenseminneforening
Kategori: istandsetting
Adresse: i Glomma
Nettside: www.bingenlenser.no

Begrunnelse:

Fagjuryen ønsker å gi oppmerksomhet til viktigheten av Bingen lenser som kulturminne i Lillestrøm kommune, og til det tidkrevende arbeidet som har blitt utført av de frivillige i Bingen lenseminneforening. Etter seks år med utrettelig arbeid står lensekar 1c nå ferdig og arbeidet er dokumentert i filmen «Kara på karet». Bingen lenseminneforening arbeider til daglig med formidling av Bingen lensers kulturhistoriske verdi. I år gis foreningen hedrende omtale i Lillestrøm kommunes arkitektur- og byggeskikkpris for istandsettingen av et av de 51 lensekarene. Foreningens frivillige har tatt ansvar for restaureringsarbeidet, og Fetsund lenser har bistått med teknisk ekspertise og lån av utstyr.

Lensekarene i Bingen lenser er store trekonstruksjoner fylt med stein, festet med tømmerstokker som er hamret ned i elvebunnen. De ble i sin tid bygget for å holde fast tømmer som ble fløtet ned Glomma i månedene mai og juni. Bingen lenser var i bruk helt frem til 1985. I dag står lensene som minne over mange hundre år med norsk tømmerfløtehistorie. En historie som også knytter Norge opp mot Europa. Som landskapselement er Bingen lenser en viktig del av Lillestrøms kulturlandskap, og som historiske byggverk er de blant de mest særegne i Lillestrøm kommune. Ivaretagelse av lensekarene har også stor betydning for den nasjonale og globale kulturarven. Fagjuryen har ikke kjennskap til at det står lignende anlegg noen andre steder i verden.

Fagjuryen 2022:

  • Jørgen Johan Tandberg, Norske Arkitekters Landsforbund, leder
  • Torunn Hognestad, Norske Landskapsarkitekters Forening
  • Vegard Røhme, Fortidsminneforeningen
  • Anne-Berit Haavind, Lillestrøm kommune
  • Kristin Dale Selvig, Lillestrøm kommune

Les mer om arkitektur og byggeskikkprisen