Vinneren skal ha gjort en enestående frivillig innsats, enten over tid, eller i en tidsavgrenset periode. Innsatsen skal ha ført til en stor positiv effekt for kommunens innbyggere, lokalmiljø, og/eller samfunnsfelt.

Prisen er på kr 30 000 og deles ut i regelene i forbindelse med den årlige Frivillighetskonferansen primo desember.

Hvem kan få prisen?

Prisen tildeles en enkeltperson bosatt i kommunen, en lokal organisasjon eller en gruppe som har gjort en ekstraordinær frivillige innsats over lengre tid eller i en tidsavgrenset periode. Det frivillige arbeidet kan være utført innenfor alle deler av samfunnslivet.

Nominasjon

Hvem kan nominere kandidater?

Alle innbyggere i Lillestrøm kommune kan nominere kandidater til prisen.

Nominasjonsfrist

Frist for å nominere kandidater i 2023, er mandag 20. november.

Søknadsskjema

Søknadsskjema skal benyttes for alle nominasjoner

Meld inn din nominasjon

Utdeling

  • Prisen deles i regelen ut i forbindelse med den årlige Frivillighetskonferansen primo desember.
  • Dersom det et år ikke er aktuelle kandidater, kan juryen velge å ikke dele ut prisen.

Jury og forankring

Juryen består av seks medlemmer. Hovedutvalget for kultur velger to medlemmer til juryen. Utvalget velger hvem av de to medlemmene som skal være leder. I tillegg velger frivillighetssentralene fra Skedsmo, Sørum, Skedsmokorset og Fet en representant hver til juryen. Juryen for perioden 2024-2025 utnevnes innen 1. april og blir da gjort kjent.

Tidligere vinnere:

2023: Hildur Roll-Hansen og Berit Lekvold

2022: Foreningen STYRK

Politisk forankring og vedtak

Kriterier for ordningen ble vedtatt i møte 28.04.2022 i Hovedutvalg for kultur, i politisk sak 21/22; Opprettelse av Kulturpris og Frivillighetspris.