Vinneren skal ha gjort en enestående frivillig innsats, enten over tid, eller i en tidsavgrenset periode. Innsatsen skal ha ført til en stor positiv effekt for kommunens innbyggere, lokalmiljø, og/eller samfunnsfelt.

Prisen er på kr 30 000 og deles ut på Frivillighetskonferansen 5. desember. Prisen deles ut hvert år.

Hvem kan få prisen?

Prisen tildeles en enkeltperson bosatt i kommunen, en lokal organisasjon eller en gruppe som har gjort en ekstraordinær frivillige innsats over lengre tid eller i en tidsavgrenset periode. Det frivillige arbeidet kan være utført innenfor alle deler av samfunnslivet.

Nominasjon

Hvem kan nominere kandidater?

Alle innbyggere i Lillestrøm kommune kan nominere kandidater til prisen.

Nominasjonsfrist

Frist for å nominere kandidater i 2023, er mandag 20. november.

Søknadsskjema

Søknadsskjema skal benyttes for alle nominasjoner

Meld inn din nominasjon

Utdeling

  • Prisen deles ut tirsdag 5. desember under Frivillighetskonferansen til Lillestrøm kommune.
  • Dersom det et år ikke er aktuelle kandidater, kan juryen velge å ikke dele ut prisen.

Jury og forankring

Jury

Juryen består av 6 medlemmer. Hovedutvalget for kultur velger to medlemmer til juryen. Utvalget velger hvem av de to medlemmene som skal være leder. I tillegg velger frivillighetssentralene fra Skedsmo, Sørum, Skedsmokorset og Fet en representant hver til juryen.

  • Inge Huseby Ulekleiv - Hovedutvalg kultur - Juryleder
  • Øivind A. Slora - Hovedutvalg kultur
  • Arne Vik - Skedsmokorset frivilligsentral
  • Christine Abbott - Sørum frivilligsentral
  • Anneth Winger - Fet frivilligsentral
  • Trine Dehli Cleve - Skedsmo frivilligsentral

Politisk forankring og vedtak

Kriterier for ordningen ble vedtatt i møte 28.04.2022 i Hovedutvalg for kultur, i politisk sak 21/22; Opprettelse av Kulturpris og Frivillighetspris.