Vinner av Kulturpris 2022

Kulturprisen i Lillestrøm kommune 2022 tildeles Rikke Kommisar, for hennes arbeid med å løfte fram Lillestrøm som en kulturby.

Prisen ble delt ut av ordfører Jørgen Vik og juryleder Anne Marie Lervik i forbindelse med åpningsuka av kulturkvartalene i Lillestrøm, lørdag 3. september kl 12.00.

Dette er første gang prisen deles ut i Lillestrøm kommune. Juryen mottok hele 81 nominasjoner, på både enkeltpersoner og organisasjoner.

Juryens begrunnelse

Kulturprisen i Lillestrøm kommune 2022 tildeles Rikke Kommisar. Hun har sitt virke i kommunen, og har gjort en enestående innsats på sitt område over mange år!

Rikke har bidratt til å løfte fram Lillestrøm som en kulturby, gjennom å skape oppmerksomhet og tiltrekke seg et stort publikum, også langt utenfor kommunens grenser.

Hun har gått foran og vist hvordan ulike målgrupper kan inviteres inn til kunst og kultur, på en åpen og inkluderende måte. Ikke minst med å invitere barn og unge inn, på deres premisser.

Rikke har synliggjort verdien av samarbeid mellom ulike miljøer, institusjoner og organisasjoner innen kulturfeltet.

Med sitt enorme engasjement og utrettelige «ståpåvilje» har hun fått gjennomslag og ting til å skje.

Hun har bidratt sterkt til å synliggjøre verdien av kunst og kultur for både enkeltmennesker og samfunnet som helhet.

Rikke har vært en tydelig og viktig stemme i arbeidet med å utvikle kulturkvartalet vi nå står i, og en meget viktig pådriver til at det faktisk ble bygget et regionalt kunstsenter midt i Lillestrøm.

Gjennom sin rolle som direktør på NITJA senter for samtidskunst, og tidligere Akershus kunstsenter, har Rikke Kommisar vært med på å formidle norsk og internasjonal samtidskunst av høy kvalitet til publikum over mange år. Både innenfor institusjonens fire vegger, men også ute, der folk er. 

Om prisen

Kulturprisen er en hederspris som tildeles en kulturaktør som har skapt aktivitet og opplevelser innen kunst- og kulturområdet for kommunens innbyggere. Vinneren skal ha gjort en enestående innsats på et eller flere kulturområder, og ha skapt positiv oppmerksomhet og bevissthet omkring kulturlivet i Lillestrøm kommune.

Vinneren må ha bosted og/eller ha sitt kulturelle virke i kommunen. Kandidaten må være aktiv i lokalt, regionalt, nasjonalt eller internasjonalt kulturliv. Profesjonelle kulturarbeidere og amatører har de samme muligheter til å vinne prisen.

Prisen kan gå til både enkeltpersoner og grupper. Den deles ut til kandidater innenfor musikk, teater, dans, visuell kunst, film, litteratur, kulturarv og liknende.

Det har vært delt ut ulike typer priser i de tidligere kommunene, men det er altså første gang prisen deles ut i Lillestrøm kommune. Den deles ut årlig heretter.

Prisen er på kr 30 000 i tillegg til et diplom, blomster og «heder og ære».  

Juryen består av

  • Anne-Marie Lervik – juryleder
  • Dagfinn Sundsbø
  • Jan Petter Myrvold
  • Anne-Berit Haavind
  • Amund Oserud Bentzen

Om kulturprisen