Endringer i karantenereglene fra 26. januar 2022

Skedsmohallen - Kafeteria - leie av lokale