Endringer i karantenereglene fra 26. januar 2022

Tærudhallen - leie av lokale