Hvem kan søke?

Tilskuddet kan gis til åpne frivillige organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner som driver kulturarbeid i vid forstand til beste for allmenheten. Eksempler på støtteberettigede tiltak er konserter, utstillinger, teaterforestillinger og annen type kunst- og kulturformidling.

Om tilskuddsordningen

Arrangementer som er ungdomsrettet og er rusfrie skal prioriteres. Det er et krav at arrangøren godkjenner ledsagerbevis.

Det skal i markedsføring av arrangementet fremgå at det støttes av kommunalområde kultur i Lillestrøm kommune.

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis mot framlegging av rapport/regnskap, dette må leveres senest 6 uker etter at arrangementet er avholdt.

Søknadsfrist

Søknad om arrangementstilskudd må leveres senest 2 uker før arrangementet avholdes. Søknader behandles fortløpende.

Hvordan søke?

  1. Last ned søknadsskjema, fyll ut og lagre det
  2. Etter at du har fylt ut skjemaet må du logge deg inn via knappen under,"Send inn søknad om arrangementstilskudd" 
  3. Gi en kort oppsummering av søknaden og last opp søknadsskjema-filen
  4. Send inn søknad senest 2 uker før arrangementet avholdes
Last ned søknadsskjema

 

Send inn søknad om arrangementstilskudd