Hvem kan søke?

Tilskuddet kan gis til åpne frivillige organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner som driver kulturarbeid i vid forstand til beste for allmenheten. Eksempler på støtteberettigede tiltak er konserter, utstillinger, teaterforestillinger og annen type kunst- og kulturformidling.

Det gis ikke tilskudd til kommersielle, religiøse eller politiske tiltak.

Om tilskuddsordningen

Arrangementer som er ungdomsrettet og er rusfrie skal prioriteres. Det er et krav at arrangøren godkjenner ledsagerbevis for funksjonshemmede. Arrangementer som mottar støtte må være åpne for alle.

Det gis kun støtte til arrangementer som avholdes i Lillestrøm kommune.

Det skal i markedsføring av arrangementet fremgå at det støttes av kommunalområde kultur i Lillestrøm kommune.

Tilskuddet utbetales hovedsakelig etterskuddsvis mot framlegging av rapport/regnskap, dette må leveres senest 6 uker etter at arrangementet er avholdt. Tilskudd kan utbetales forskuddsvis ved behov.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende. Søknad om arrangementstilskudd må leveres senest 2 uker før arrangementet avholdes. 

Søknadsskjema

Klikk her for å søke om arrangementstilskudd:

Søk om arrangementstilskudd