Målsetning

Lillestrøm kommune ønsker å tilrettelegge for varierte kulturtilbud og opplevelser som kan aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger. Og på den måten bidra til aktiviteter som stimulerer, skaper glede, personlig utfoldelse og mellommenneskelig kontakt, som igjen fører til at befolkningen opplever Lillestrøm som en god kommune å bo og leve i.

Hvem kan søke?

Driftstilskudd kan gis til åpne lokale frivillige kulturorganisasjoner som driver kulturarbeid i vid forstand. Organisasjoner som søker må ha et eget styre, og må være demokratisk oppbygd med åpne muligheter for medlemskap. Nystartede organisasjoner er ikke berettiget tilskudd.

Om søknadsprosessen

Hva du må gjøre før du søker

Alle frivillige organisasjoner som ønsker å benytte seg av Lillestrøm kommunes søknads- og tilskuddsordninger må på forhånd være registrert i lag- og foreningsregisteret. Den som skal sende inn søknad, må i tillegg være registrert som kontaktperson med administratorrolle i den aktuelle organisasjonen. Oversikt over alle registrerte organisasjoner finner du her. Her kan du også «nyregistrere» din organisasjon.

Dokumentasjonskrav

Nødvendig dokumentasjon/vedlegg til søknaden:

  • Årsmelding med aktivitetsoversikt fra siste driftsår
  • Revidert regnskap fra siste driftsår
  • Medlemsoversikt og kontingentsatser fra siste driftsår
  • Budsjett og eventuell handlingsplan for søkeåret

Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2024 er ikke avklart.