Søknadsfrist for høsten 2022 er 1. september kl. 23.59.

Om Frivillighetsfondet

Se mer informasjon i reglement for Frivillighetsfondet, vedtatt av kommunestyret 15.6.2022.

Søknadsskjema

Søknad sendes som e-post til postmottak@lillestrom.kommune.no.

Emnefeltet i e-posten merkes med: «Søknad Frivillighetsfondet – Navn på organisasjon – Saksnr. 22/23182»

Søknaden bør inneholde en generell beskrivelse av prosjektet med mål og økonomi. Målene bør være knyttet opp til kommunens strategi for frivillighet.

Dokumentasjonskrav

Nødvendig dokumentasjon/vedlegg til søknaden:

  • Detaljert prosjektplan
  • Regnskap
  • Eventuell tilleggsinformasjon