Søknadsfrist for sesongleie av idrettsanlegg er 4. april kl. 23.59.

Reglement for utleie av flerbrukshaller, skolenes gymsaler og skolenes svømmebasseng

Lillestrøm kommune skal bidra til at idrettsorganisasjoner, organiserte grupper og kulturaktører kan søke om å få leie flerbrukshaller, skolenes gymsaler og skolenes svømmebasseng til treninger/øvelser, kamper og andre arrangementer. Perioden for sesongutleie følger skoleåret.

Prioritering

Idrettsorganisasjoner, organiserte grupper og kulturaktører som er hjemmehørende i Lillestrøm kommune, er prioritert ved tildeling. Ved tildeling vil hovedregel være at lagene blir tildelt et lokale de naturlig sokner til, og at barneaktivitetene får tildelt tid tidligst mulig på ettermiddagen.
Tildeling av treningstid vektes i henhold til lagets behov og klubbens størrelse.

Utleietider

Utleien av flerbrukshaller gjelder i hovedsak hverdager fra kl. 16.00 til kl. 22.00. Utleien av skolenes gymsaler og skolenes svømmebasseng gjelder fra kl. 17.00 til kl. 22.00.

Les hele reglementet her: Reglement for utleie av flerbrukshaller, skolenes gymsaler og skolenes svømmebasseng

Om søknadsprosessen

Hva du må gjøre før du søker

Alle frivillige organisasjoner, organiserte grupper og næringsdrivende som ønsker å benytte seg av søknadsordningen må på forhånd være registrert i lag- og foreningsregisteret.

Se oversikt over alle registrerte organisasjoner i kommunens lag- og foreningsregister. Her kan du også registrere din organisasjon.

Når kan jeg forvente svar?

  • April/mai: Lillestrøm kommune, i samarbeid med Lillestrøm Idrettsråd, tildeler treningstid.
  • Mai: Utsendelse av utkast til treningstid til søkere med innkalling til informasjonsmøte.
  • Slutten av mai/tidlig i juni: Informasjonsmøte
  • Tidlig i juni: Eventuelle endringer
  • Juni: Endelig tildeling av treningstid legges ut på innbyggerportalen.
  • Sommerferien: Kamper og arrangementer for helgene legges inn.
  • 1. september: Resterende ledig tid åpnes opp, hvor alle kan leie seg inn

Søknadsfrist

Søknadsfrist for sesongleie av idrettsanlegg er 1. april kl. 23.59. I 2024 er fristen utvidet til 4. april.

Søknadsskjema

Søknadsskjemaet åpner 1. mars 2024. Klikk her for å søke:

Søk om sesongleie av idrettsanlegg