Reglement for utleie av kommunale lokaler

Lillestrøm kommune skal bidra til at frivillige organisasjoner, organiserte grupper og kulturaktører kan søke om å få leie kommunale lokaler til aktiviteter og møtevirksomhet. Perioden for sesongutleie følger skoleåret.

Prioritering

Frivillige organisasjoner, organiserte grupper og kulturaktører som har virksomhet eller aktivitet knyttet til Lillestrøm kommune, kan søke om leie av kommunale lokaler. Ved tildeling vil hovedregel være at organisasjonene blir tildelt et lokale de naturlig sokner til.

Utleietider

Utleien av kultur- og skolebygg gjelder i hovedsak hverdager fra kl. 17.00 til kl. 22.00. Hvilke dager og tider som er tilgjengelig for utleie vil være forskjellig fra lokale til lokale.

Les hele reglementet her: Reglement for utleie av kommunale lokaler

Om søknadsprosessen

Hva du må gjøre før du søker

Alle frivillige organisasjoner og organiserte grupper som ønsker å benytte seg av kommunens søknads- og tilskuddsordninger må på forhånd være registrert i Lillestrøm kommunes lag- og foreningsregister.

Se oversikt over alle registrerte organisasjoner. Her kan du også registrere din organisasjon, om den ikke er registrert fra før.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for sesongleie av kultur- og skolebygg er 4. april 2024.

Søknadsskjema

Skjemaet åpner 1. mars 2024. Klikk her for å søke om sesongleie av kultur- og skolebygg:

Søk om sesongleie av kultur- og skolebygg


(Dette skjemaet gjelder ikke gymsaler, svømmehaller eller flerbrukshaller, 
søknadsskjema for sesongleie i idrettsanlegg finner du her.)