Hvem kan søke?

Denne tilskuddsordningen gjelder kun for kultur-/innvandrerforeninger, det vil si frivillige lag og foreninger som har hovedandelen av sine medlemmer med opprinnelse fra andre land enn Norge. Foreningen må være registrert i Brønnøysundregisteret og i Lillestrøm kommunes lag og foreningsregister. Foreninger som søker driftstilskudd i denne ordningen, kan ikke søke om det i kommunens andre driftstilskuddsordning.

Søknadskriterier

Driftstilskuddet tildeles etter hvor mange medlemmer over 6 år man har registrert i Lillestrøm kommune. Foreningen må ha jevnlige aktiviteter for sine medlemmer.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for driftstilskudd til flerkulturelle organisasjoner er 27. februar.

Søknadsskjema

Klikk her for å søke om driftstilskudd til flerkulturelle organisasjoner:

Søk om driftsstilskudd til flerkulturelle organisasjoner