Hvem kan søke?

Denne tilskuddsordningen gjelder kun for kultur-/innvandrerforeninger, det vil si frivillige lag og foreninger som har hovedandelen av sine medlemmer med opprinnelse fra andre land enn Norge. Foreningen må være registrert i Brønnøysundregisteret og i Lillestrøm kommunes lag og foreningsregister. Foreninger som søker driftstilskudd i denne ordningen, kan ikke søke om det i kommunens andre driftstilskuddsordning.

Søknadskriterier

Driftstilskuddet tildeles etter hvor mange medlemmer over 6 år man har registrert i Lillestrøm kommune. Det må også være aktiviteter i foreningen. For 2020 kan man vise til planlagte aktiviteter ettersom samfunnet har vært stengt ned det meste av året.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for driftstilskudd til flerkulturelle organisasjoner er forlenget fra 15. februar til 20. februar.

Søknadsskjema

Klikk her for å søke om driftstilskudd til flerkulturelle organisasjoner:

Søk om driftsstilskudd til flerkulturelle organisasjoner