Søknadsfrist for sesongleie 2023/2024 er mandag 22. mai kl. 23.59.

Reglement for leie og bruk av terapibad

Lillestrøm kommune skal bidra til at idrettsorganisasjoner, organiserte grupper og kulturaktører kan søke om å få leie terapibadene. Perioden for sesongutleie følger skoleåret (terapibadene er stengt på røde helligdager).

Prioritering

Interne brukere, idrettsorganisasjoner, organiserte grupper og kulturaktører som hører hjemme i Lillestrøm kommune, er prioritert ved tildeling. Ved tildeling vil hovedregel være at lagene blir tildelt et terapibad de naturlig sokner til. Tildeling av tid vektes i henhold til lagets behov og klubbens størrelse.

Utleietider

Leie av terapibadene kan kun gjennomføres på hverdager (ikke i helgene):

  • Libos fra kl. 12 til kl. 20 (mandager), ellers fra kl. 09.00 til kl. 20.00.
  • Skedsmotun fra kl. 13 til kl. 20 (mandager), ellers fra kl. 09.00 til kl. 20.00.
  • Sørvald fra kl. 12 til kl. 20 (mandager), ellers fra kl. 10.00 til kl. 20.00.
  • Sørum fra kl. 12 til kl. 20 (mandager), ellers fra kl. 09.00 til kl. 20.00.

Les hele leiereglementet her: Vilkår for leie av terapibad

Les ordensregler ved bruk av terapibad i Lillestrøm kommune

Hva må jeg gjøre før jeg søker

Alle frivillige organisasjoner, organiserte grupper og næringsdrivende som ønsker å benytte seg av søknadsordningen må på forhånd være registrert i lag- og foreningsregisteret eller Brønnøysundregistrene. Se oversikt over alle registrerte organisasjoner i kommunens lag- og foreningsregister. Her kan du også ny-registrere din organisasjon.

Når kan jeg forvente svar?

Juni: Endelig tildeling av tid legges ut på www.lillestrom.kommune.no.

Sommerferien: Terapibadene er stengt for vedlikehold fra og med 1. juli til og med 31. august hvert år.

1. september: Terapibadene åpner for bruk.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for sesongleie av terapibad er mandag 22. mai kl. 23.59.

Søknadsskjema

Søknadsskjemaet åpner 15. mai 2023.

Søk om sesongleie av terapibad

Spørsmål?