1.1. Sikkerhet

Leietaker skal sørge for at dennes ansvarlige person er over 18 år og har gjort seg kjent med varslingsmulighetene i terapibadet.

Ansvarlig person skal ha oppdatert kompetanse innen livredningskurs, beherske ilandføring og gjenopplivning, samt sørge for at gjeldende reglement blir etterfulgt av leietakers brukere.

Leietaker plikter å ha nødvendig førstehjelpsutstyr tilgjengelig. Plikten gjelder også eventuelle sikkerhets- og verneutstyr for aktuelle aktiviteter.

Ved uforutsette hendelser ved anlegget som medfører nedstenging vil utleier varsle leietaker som deretter må varsle egne instruktører og brukere.

Utleier fraskriver seg ethvert ansvar for medbrakte verdigjenstander og gjenglemte saker.

Leietaker skal ikke slippe andre brukere inn i garderobene enn de som faktisk skal være med på oppsatt og gjeldende leietid/time. Brukere som skal være med på påfølgende timer må vente utenfor garderobene inntil oppsatt time er overstått.

1.2. Hygiene, renhold og orden

 • Restriksjoner på maksimalt antall brukere per time for terapibadet skal følges
 • Skotøy skal settes på gangen utenfor døren til bassenggarderobene
 • Alle brukere skal dusje/vaske seg med såpe før bassengbruk
 • Dusjingen skal skje uten badetøy; dette gjelder alle både baby, barn og voksne, og alle skal benytte badehette. Personer som ikke forholder seg til denne regelen har ikke anledning til å benytte terapibadet og bortvises
 • Eventuelle ledsagere som ikke skal bade må ta av seg skoene
 • Det er forbudt å hoppe eller stupe i bassenget
 • Terapibadet skal være ryddet og klart til neste leietaker etter egen leietid
 • Søppel skal legges i søppeldunker, bleier skal i egne poser før de så legges i søppeldunken
 • Gulv i dusjanlegg, toaletter og lagerrom skal gås over med nal for vannsøl når leietiden er ferdig
 • Leietaker som har eget utstyr i lagerrommet, skal sørge for at dette er ryddet på plass etter bruk slikt at andre brukere har lett adgang til lagerrommet
 • Brukere med inkontinens og bleiebarn skal ha egnet badebukse/ badebleie når de oppholder seg i terapibadet. Badebuksen/ badebleien skal være tett slikt at avføring ikke kommer ut
 • Ved oppkast, løst og fast avføring, samt blod-søl som er mer enn noen dråper, er leietaker ansvarlig for å få alle sine brukere opp av terapibadet og varsle utleier umiddelbart slik at terapibadet stenges ned inntil vannprøver er tatt og terapibadet igjen er godkjent for bruk
 • Ved mistanke om og ved kjente infeksjoner skal ikke terapibadet benyttes
 • Personer som har oppkast og/ eller diare som for eksempel Norovirus, skal ikke oppholde seg i terapibadet før tidligst etter at det har gått 48 timer etter siste tømming
 • Åpne sår skal plastres med vanntett plaster

1.3. Brannvern

Ansvarlig person skal ha gjort seg kjent med og skal følge terapibadets rømnings- og evakueringsplan samt følge varslingsplanen ved brann m.m.

For terapibad gjelder ellers særskilte regler i forhold til sikkerhet, kompetanse og hygiene jfr. Forskrift for badeanlegg, badebasseng og badstue mv, § 8 og § 9.

Leietaker er selv ansvarlig for å tilkalle hjelp hvis en ulykke skulle skje.

Leietaker skal være den siste som forlater bygget og må påse at sine brukere er ute etter egen leietid.

Brudd på terapibadets ordens- og bruksreglement vil medføre utestengelse fra badeanlegget.