Om ordningen

Lillestrøm kommune forvalter dette tilskuddet til lokale aktiviteter på vegne av IMDi. Prosjekter av nasjonal karakter må søkes direkte til IMDi, her kan kun landsdekkende frivillige organisasjoner søke; se mer informasjon og søknadsportal for nasjonale prosjekter på www.imdi.no.

Hvem kan søke?

Denne tilskuddsordningen gjelder alle typer frivillige organisasjoner som ønsker å sette fokus på integrering som del av sin aktivitet i kommunen.

Organisasjonen må være registrert i Brønnøysund-registeret, og ha hovedandelen av sine medlemmer i Lillestrøm kommune.

Søknadskriterier

Frivillige organisasjoner kan få støtte til aktiviteter og tiltak som fremmer integrering mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i kommunen, og som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Man kan søke støtte til ett eller flere prosjekter i følgende ordninger:

  • Del A: stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.
  • Del B: øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.
  • Del C: forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Koronainformasjon: foreninger som beskriver hvordan tiltaket kan gjennomføres med smittevern vil prioriteres.

Hvor mye kan man søke om?

Man kan søke om full eller delvis støtte til et tiltak, begrenset oppad til kr 350 000 per prosjekt. Foreningen kan søke støtte til flere prosjekter. For tildelinger over kr 100 000 til en forening, kreves revisorrapport.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for tilskudd til integreringsarbeid er forlenget fra 15. februar til 20. februar, tilsagn/avslag kommer ca. 10. mars.

Søknadsskjema

Klikk her for å søke om tilskudd til integreringsarbeid:

Søk om tilskudd til integreringsarbeid