Hvem håndterer spillemiddelsaker?

I Lillestrøm kommune er det avdeling Friluftsliv og Idrett som er saksbehandler for spillemiddelsaker.

Søknadsfrist til kommunen er 1. oktober hvert år. Ta kontakt med avdeling Friluftsliv og Idrett før du søker.

Mer informasjon

anleggsregisteret.no finner du bestemmelsene om tilskudd, søknads- og regnskapsskjema, veiledere og publikasjoner til forskjellige idrettsanlegg og annet informasjonsmateriell.