Frogner gamle kirke er en langkirke fra ca. 1180. Den er en del av Den norske kirke og hører til Nedre Romerike prosti i Borg bispedømme.

Byggverket er i stein og har 90 plasser.

Kirken brant i 1918, murene reparert 1936, gulv og tak i 1948. Restaureringen ble ferdigstilt i 1977. 

Les mer om Frogner menighet