Lillestrøm kirke er bygget i tidsrommet 1933–1935. Kirken er tegnet av arkitektene Dagfinn Morseth og Mads Wiel Gedde.

Altertavlens motiv er en mektig Kristus-skikkelse som er malt av Henrik Sørensen.

Døpefonten er belagt med bronseplater laget av Trygve Dammen. Motivene viser barnet under den signende hånd (Guds hånd) og barnet ved mors bryst.

Prekestolen er også utført av Trygve Dammen. På dens vegger er det utskjæret figurer av evangelistene Matteus, Markus, Lukas og Johannes.

Veggmaleriene er utført av Sissel Vagard. Seks bilder henger på den nordre veggen i kirkeskipet. Disse ble hengt opp i 1990 og illustrerer 6 viktige begivenheter i kirkens evangelier for påsketiden.

Omvisning kan tilbys etter nærmere avtale. Kontakt Lillestrøm kirkelig fellesråd

Gudstjeneste hver søndag.

Les mer om Lillestrøm menighet