Skedsmo kirke er bygget i ca. 1180 da den sto ferdig som en langskipskirke i romansk byggestil. Kirken var fra begynnelsen av vigslet til St. Olav.

Ytterveggene av den gamle kirken står igjen, de er ca. 130–140 cm tykke. Kirkeklokken som står i våpenhuset har vært i bruk fra 1180 og fram til 1935, da den fikk en revne. Døpefonten, av kleberstein, er trolig like gammel som kirken.

Prekestolen er fra 1578 og er en av landets eldste. Den er laget i høyrenessansestil av Knud og Rasmus Hansen. Utskjæringene på prekestolen skriver seg fra 1699.

Altertavlen er i bjørk og furu og laget i 1693 i treskjærerverkstedet til Christopher Henrichssøn Ridder, som også har laget altertavlen i Oslo domkirke. Altertavlen bærer motiv fra påskeevangeliet. Utskjæringene er malt etter datidens skikk hentet fra Nederland.

Kirken ble grundig restaurert og bygd ut i perioden 1856–1860. Da fikk den sin nåværende form som korskirke med prestesakristi på sydsiden. Arkitekt A.F.W. von Hanno ledet restaureringsarbeidet. I 1921 ble det bygget et dåpssakristi på nordsiden av byggmester Jacobsen fra Leirsund.

Glassmaleriene i kor og sakristier er utført i 1923 av Borgar Otterbech Haugli og montert av glassmester G.A. Larsen.

I 2000 fikk kirken laget en kopi av middelalderstatuen av Olav den hellige, skåret av Bjarte Aarseth. Både original og kopi er skåret i svartor. Originalen er malt og er i dag å finne i Universitetets oldsakssamling. Kopien er vokset.

Omvisning kan tilbys etter nærmere avtale. Kontakt Lillestrøm kirkelig fellesråd

Gudstjeneste hver søndag.

Les mer om Skedsmo menighet