Skedsmo kirkegård ligger ved Skedsmo kirke og har flere ulike gravtyper.

  • Ordinære kistegraver
  • Muslimske gravfelt
  • Ordinære urnegraver
  • Gravfelt/minnelund med master med plass for navneplater
  • Gravfelt for anonym gravlegging, uten påføring av navn

Les mer om Skedsmo menighet