Sørum kirke er en langkirke og ble viet til St. Peter og St. Paulus på St. Blasii dag, den 3. februar, uvisst hvilket år.

I 2016 ble kirkens 850-årsjubileum markert.

Les mer om Sørum menighet