Helsefagarbeider

Å være helsefagarbeider er å være en praktisk og omsorgsfull yrkesutøver som jobber med å gi helsehjelp til mennesker i ulike livsfaser og situasjoner.

Frivillig frivilligsentral

Å være helsefagarbeider er å være en praktisk og omsorgsfull yrkesutøver som jobber med å gi helsehjelp til mennesker i ulike livsfaser og situasjoner. Som helsefagarbeider får du utføre varierte og meningsfulle oppgaver, som blant annet å observere, pleie, stelle, medisinere og aktivisere pasienter og brukere. Du får også samarbeide med andre helsepersonell, pårørende og frivillige i tjenestene. For å bli helsefagarbeider må du ha fullført videregående opplæring i helse- og oppvekstfag, eller ha relevant praksis og bestå en fagprøve. Som helsefagarbeider kan du jobbe i sykehus, sykehjem, hjemmetjenester, boliger, skoler, barnehager og andre helseinstitusjoner.