Vernepleier

Å være vernepleier er å være en fagperson som jobber for å fremme livskvalitet, helse og velferd for mennesker med ulike funksjons- og mestringsevner.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - temabilde

Å være vernepleier er å være en fagperson som jobber for å fremme livskvalitet, helse og velferd for mennesker med ulike funksjons- og mestringsevner. Som vernepleier får du bruke din kunnskap, erfaring og etikk i møte med mennesker som har behov for tilrettelegging, veiledning og støtte i hverdagen. Du får også samarbeide med andre faggrupper, pårørende og frivillige i tjenestene. I denne artikkelen vil du få vite mer om hva som kjennetegner vernepleieryrket, hvilke arbeidsområder og oppgaver det innebærer, og hvordan du kan bli en god vernepleier.