Regjeringen innfører nasjonale smitteverntiltak fra torsdag 9. desember. Tiltakene vil i første omgang gjelde i fire uker, men vurderes etter to.

Byutviklingsplan for Lillestrøm by

Byutviklingsplanen for Lillestrøm by var på høring i perioden 2. november til 11. januar.

Planen skal behandles politisk i løpet av våren 2021.