Byutviklingsplan for Lillestrøm by

Byutviklingsplanen for Lillestrøm by ble vedtatt i kommunestyret 25. januar 2023 og skal være et styrende verktøy for alle som skal utvikle byen.