Lillestrøm er raskt voksende. Det er behov for å sikre at Lillestrøm utvikler seg etter en gjennomtenkt og helhetlig plan. Byutviklingsplanen skal utgjøre en slik helhetlig plan for Lillestrøms utvikling frem mot 2060.

Forslag til byutviklingsplan er ikke politisk behandlet enda.

Høsten 2020 gjennomføres en grundig hørings- og medvirkningsprosess, før forslaget blir politisk behandlet første halvår 2021.

Last ned byutviklingsplanen

Du kan også lese introduksjon til «Byutviklingsplan for Lillestrøm by»

Del I - Lillestrøm i dag (PDF 16,0 MB)

Del II - Fremtidens Lillestrøm (PDF 58,3 MB)

Fremtidsvisjon 2060 - en illustrasjonsplan (PDF 4,7 MB)

Presentasjon av byutviklingsplanen