Lillestrøm er raskt voksende. Det er behov for å sikre at Lillestrøm utvikler seg etter en gjennomtenkt og helhetlig plan. Byutviklingsplanen skal utgjøre en slik helhetlig plan for Lillestrøms utvikling frem mot 2060.

Byutviklingsplanen for Lillestrøm by ble vedtatt i kommunestyret 25. januar 2023.

Last ned byutviklingsplanen

Del I - Lillestrøm i dag (PDF 16,0 MB)

Del II - Fremtidens Lillestrøm (PDF 58,3 MB)

Fremtidsvisjon 2060 - en illustrasjonsplan (PDF 4,7 MB)