Om planen

Samferdselsplanen er et strategisk dokument som viser de viktigste samferdselstiltakene i tidligere Skedsmo kommune. Planen er vedtatt å gjelde i Lillestrøm kommune, for den tidligere Skedsmo-geografien.

I henhold til planstrategien for Lillestrøm kommune skal samferdselsplanen erstattes med en strategi for mobilitet for hele kommunen i løpet av den kommende kommuneplanperioden.

Samferdselsplanen

Samferdselsplan 2016_2030 (Skedsmo) (PDF, 6,4 MB)

Planen inneholder:

  1. Innledning
  2. Gjeldende planer
  3. Mål for Samferdselsplan for Skedsmo
  4. Konsekvenser
  5. Vurdering
  6. Handlingsplan

Grunnlagsdokumenter

Grunnlagsdokumenter

Samferdselsplanen er basert på følgende grunnlagsdokumenter

Fagrapport - samferdselsplan Skedsmo (PDF, 10,5 MB)

Vedlegg - Notat parkering (PDF, 3,3 MB)