Om høringen

I forbindelse med kommunesammenslåingen må forskriftene som fastsetter minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr i de enkelte kommunene samordnes til en forskrift for Lillestrøm kommune.

Hvordan sende inn innspill?

Du kan sende din mening om forskriften til postmottak@lillestrom.kommune.no, eller til  Lillestrøm kommune, Pb 313, 2001 Lillestrøm.
Alle henvendelser må merkes med saksnummer 20/24851

Høringsfristen er satt til 1. mai

Dokumenter

Kontakt

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Eli Tangen Eggum på e-post EliTangen.Eggum@lillestrom.kommune.no