Om høringen

I forbindelse med etablering av et nytt parkområde i Brånåsdalen / Holt-Vestvollen er det behov for et navn som kan benyttes offentlig.

Vi ønsker forslag på hva denne parken skal hete.

Stedsnavn kan være immaterielle kulturminner som forteller om historien til et sted eller et område. Navneforslagene bør derfor ha grunnlag i lokal tilhørighet.

Frist

Frist for å komme med forslag er 18. oktober 2020.

Hvordan sende inn forslag?

Du kan sende innspill digitalt

Send inn forslag til navn på parken

 

Du kan også sende post til: 
Lillestrøm kommune v/ Kultur og frivillighet, postboks 313, 2001 Lillestrøm

Merk innspillet med Navneforslag nytt parkområde.

Se skisser av parken