Om høringen

Vi ber om forslag til nye navn til følgende veier:

  • Vei 1- hovedvei
  • Vei 2
  • Vei 3
  • Vei 6
  • Vei 7

Veiene er markert i ulike farger på vedlagte kart - Nye veier Fjellsrud_kart.pdf.

Stedsnavn kan være immaterielle kulturminner som forteller om historien til et sted eller et område. Navneforslagene bør derfor ha grunnlag i lokal tilhørighet.

Administrasjonens forslag til vei 1 er Træsdalen.

Frist

Frist for å komme med forslag settes til 10.12.2020

Hvordan sende inn forslag?

Du kan sende innspill digitalt

Send inn innspill til høringen

 

Forslag kan også sendes per post til:

Lillestrøm kommune
v/ Kultur og frivillighet
Pb 313
2001 Lillestrøm

Merk forslag med saksnummer 20/81353 og presiser hvilken vei det gjelder.