Høringsuttalelser sendes til oppvekstpost@lillestrom.kommune.no

Se utkastet til planen (pdf)

Planen skal opp til behandling i hovedutvalg oppvekst 27. august og sluttbehandles i kommunestyret 9. september.