Om høringen

For å sikre en hensiktsmessig og enhetlig adressering til eiendommer og boliger i kommunen, er det behov for å gi Nordgardsveien i Fetsund et nytt navn.

Frist

Frist for å komme med forslag settes til 3.12.2020

Hvordan sende inn forslag?

Du kan sende innspill digitalt

Send inn forslag til nytt navn på veien

 

Forslag kan også sendes per post til:
Lillestrøm kommune, v/ Kultur og frivillighet, Pb 313 2001 Lillestrøm
Merk forslag med saksnummer 20/78472