Om høringen

For å sikre en hensiktsmessig og enhetlig adressering til eiendommer og boliger i kommunen, er det behov for å navnsette ny vei inn til boligområdet i Reguleringsplan-ID 0203 R1505 - Smiehaugen.

Vi ber om forslag til nytt navn. Administrasjonens forslag er Smiehaugen.

Veien er markert på vedlagte kart - Ny vei reguleringsplan Smiehaugen.pdf

Frist

Frist for å komme med forslag settes til 10.12.2020

Hvordan sende inn forslag?

Du kan sende innspill digitalt

Send inn innspill til høringen

 

Forslag kan også sendes per post til:
Lillestrøm kommune
v/ Kultur og frivillighet
Pb 313
2001 Lillestrøm

Merk forslag med saksnummer 20/81252