Om høringen

Erfaringer med gjeldende forskrift viser at det er behov for å gjøre endringer, for at gebyrer skal samsvare med ressursbruk og være i tråd med Selvkostforskriften.

Se høringsbrev, høringsnotat og forslag til gebyrforskrift som ble behandlet i formannskapet 9. juni

Frist

Fristen for å komme med merknader og innspill er 15. august 2021.

Har du innspill?

Innspill sendes postmottak@lillestrom.kommune.no 

Forslag kan også sendes per post til:

Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Alle merknader og innspill merkes: 21/13116.

Det gjøres oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige, jf. offentlighetsloven og vil bli publisert på Lillestrøm kommune sin hjemmeside i forbindelse med at saken sendes til politisk behandling.

Kontaktinfo

For mer informasjon kontakt avdelingsleder Geodata, Morten Eines,  på e-post: Morten.Eines@lillestrom.kommune.no, eller telefon 66 93 80 00.