Om høringen

For å sikre en hensiktsmessig og enhetlig adressering til eiendommer og boliger i kommunen, er det behov for å navnsette to veier i et nytt boligområde ved Lørenfallet.

De aktuelle veiene er merket med gult og rødt i kartet under.

Stedsnavn kan være immaterielle kulturminner som forteller om historien til et sted eller et område.
Navneforslagene bør derfor ha grunnlag i lokal tilhørighet.

Frist

Frist for å komme med forslag er 15. august 2021.

Send inn forslag

Send inn innspill til høringen

Forslag kan også sendes per post til 
Lillestrøm kommune
v/ Kultur og frivillighet
Pb 313
2001 Lillestrøm

Merk forslag med saksnummer 21/18282

Vedtatt veinavn vil bli lagt ut her når det er klart.