Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av nedarvete gards- og bruksnavn, seternavn og naturnavn.

Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarva, lokale uttalen av navnet. Derfor ber Kartverket om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er lokal dialektuttale.

Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber de om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

For flere opplysninger om navnene, se Kartverkets innsynsløsning for SSR

For mer informasjon om bruksnavnene, besøk seeiendom.no (søk på: gnr/bnr., navnet på kommunen).

Saken sendes med dette på lokal høring med frist for innspill 1. september 2022.

Innspill til saken kan sendes inn digitalt (sett inn lenke for hver sak) eller til postmottak@lillestrom.kommune.no

Merk innspill med saksnummer 21/30296 for Træsdalen og 21/32432 for Brånås