Om høringen

Forslag til forskrift for små elektriske kjøretøy på offentlig grunn ble 1. gangs behandlet av Hovedutvalg for miljø og samfunn (24.11.2021) og Formannskapet (01.12.2021). Forskriften ble vedtatt lagt ut på høring. 

Last ned forskriften

Forskrift for små elektriske kjøretøy v14.02.2022.pdf

Endringer fra opprinnelig forskrift er markert i rødt.

Frist

Høringsfristen er 18. mars 2022.

Vi gjør oppmerksom på at grunnet tidsfrist for politisk behandling, vil ikke høringssvar som mottas etter fristen tas med i den endelige vurderingen.

Har du innspill?

Eventuelle høringsuttalelser kan sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no.

Merk uttalelsen med sak 21/29048.

Det gjøres oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige, jamfør offentlighetsloven og vil bli publisert på Lillestrøm kommune sin hjemmeside i forbindelse med at saken sendes til politisk behandling.