Om høringen

Forskriften bygger på kommunens nåværende forskrift.

Hensikten med revideringen er å gi tilstrekkelig hjemmel for å kunne finansiere kommunal saksbehandling etter forurensningsforskriften med innføring av saksbehandlingsgebyr etter selvkostprinsippet.

Lillestrøm kommune tar sikte på at forskriften skal tre i kraft fra 1.3.2023.

Saksfremlegg, forslag til ny forskrift, og andre relevante dokumenter kan lastes ned fra møtet i formannskapet den 2. november i sak 200/22

Frist

Fristen for å komme med innspill er 04.12.2022. Merk innspillet med saksnummer 22/31127.

Innspill

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Kontakt

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med Bård Stadheim på e-post: bast02@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på telefon 66 93 80 00 for å bli satt over til saksbehandler.