Nedenfor er en oversikt over de sakene vi ønsker innspill til.

Stedsnavn kan være immaterielle kulturminner som forteller om historien til et sted eller et område.
Navneforslagene bør derfor ha grunnlag i lokal tilhørighet.

Alle innkomne forslag til navn blir vurdert og navnesaken vil bli behandlet i hovedutvalget for kultur.

Frist

Frist for å sende inn forslag er 1. august 2022

Høringene

Rolf Olsens vei

I forbindelse med etablering av ny adresseparsell på stikkvei til Rolf Olsens vei er det behov for å gi denne veien et navn som kan benyttes offentlig. 

Kartutsnitt

Forslagene kan sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no

Merk forslaget med saksnummer 22/22634

Orderudjordet

I forbindelse med etablering av et nytt boligfelt på dagens Orderudjorde ved Sørumsand er det behov for å gi den nye veien med avkjøring fra Blakerveien et navn som kan benyttes offentlig. 

Administrasjonens forslag er Orderudjordet.

Veien er merket med SKV kjøreveg på kartutsnitt: 

Forslagene kan sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no

Merk forslaget med saksnummer 22/22625.

Nye veier fra Tømteveien

I forbindelse med etablering av to nye veier på Skjetten er det behov for å gi disse navn som kan benyttes offentlig. 

Det finnes allerede veier i området som er oppkalt etter norske forfattere, blant annet Ivar Aasens vei og Aasmund Vinjes vei. Det kan være hensiktsmessig å fortsette dette tema på de nye veiene.

Vi ønsker oss spesielt forslag på forfattere, komponister eller kunstnere som har en tilknytning til kommunen.

Vi minner om at det ifølge Språkrådets prinsipper for navnsetting bør unngås å bruke navn på nålevende personer.  

Administrasjonens forslag er

  1. Eugenias vei, oppkalt etter Eugenia Marie Kielland (1878-1969), født i Skedsmo kommune. Hun var forfatter og en av landets ledende litteraturkritikerne.
  2. Sigrid Undsets vei, oppkalt etter en av landets største forfattere, Sigrid Undset (1882-1949). Hun bodde en periode i Skedsmo kommune.

Veiene er merket i kartutsnitt i rødt og blått:

Forslagene kan sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no

Merk forslaget med saksnummer 22/22629.

Endring av navn på deler av Fetveien ved Balnes/Hovin

For å sikre en hensiktsmessig og enhetlig adressering til eiendommer og boliger i kommunen, er det behov for å endre navn på deler av Fetveien ved Balnes/Hovin.

Kartutsnitt:

Forslagene kan sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no

Merk forslaget med saksnummer 22/22079.