Om høringen

Lillestrøm kommune ønsker med revideringen å tydeliggjøre hvilket tidspunkt tilknytningsgebyret skal beregnes utfra ved tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett, samt å reetablere mulighet til å beregne redusert avløpsgebyr for næringsvirksomhet som benytter kommunalt vann direkte i produksjonen uten at det må foretas måling av tilført avløpsmengde. Det gjøres ellers ingen endringer av gjeldende forskrift. 

Lillestrøm kommune tar sikte på at forskriften skal tre i kraft fra 1.1.2023, og at forslaget til revidert gebyrforskrift behandles av kommunestyret i løpet av 2022.  

Saksfremlegg, forslag til ny forskrift, og andre relevante dokumenter kan lastes ned fra møtet i formannskapet den 31. august i sak 174/22

Se også gjeldende forskrift

Frist

Fristen for å komme med innspill er 19.10.2022. Merk innspillet med saksnummer 22/26847.

Innspill

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Kontakt

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med Bård Stadheim på e-post: bast02@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på telefon 66 93 80 00 for å bli satt over til saksbehandler.