Lillestrøm kommune skal utarbeide en temaplan for naturmangfold. Nå kan du registrere verdifull natur og gi andre innspill til arbeidet i dette skjemaet:

Innspillskjema

Frist for å gi innspill er 2. januar 2023. 

Planarbeidet videre

Planen skal gi kommunen bedre oversikt over naturmangfoldet i kommunen og legge tydelige føringer for kommunens naturforvaltning. Les mer om planarbeidet.

Formålet med innspillsrunden er å få bedre oversikt over naturverdiene i kommunen, samt hvilke trusler som finnes mot naturmangfoldet i kommunen.

Det er planlagt offentlig høring av forslag til temaplan for naturmangfold våren 2023. Politisk sluttbehandling av planen er planlagt høsten/vinteren 2023. 

Har du spørsmål?

Trenger du hjelp til å fylle ut innspillskjemaet, eller har ytterligere informasjon som er relevant for planarbeidet som du ikke får beskrevet i innspillskjemaet?

Vi ønsker også bilder av naturmangfoldet i kommunen som vi kan bruke i temaplanen. Hvis du har bilder du vil dele, sende de gjerne til oss.

Ta kontakt med Heidi Nyland på e-post: HeidiNorun.Nyland@lillestrom.kommune.no

eller Hilde Birkeland på e-post: Hilde.Birkeland@lillestrom.kommune.no