Om høringen

Lillestrøm kommune har i sin planstrategi besluttet å utarbeide en næringsstrategi får å underbygge ambisjonen om å være en attraktiv kommune for næringsutvikling. En ønsket utvikling av næringsvekst skjer i et samspill mellom de ulike sektorene (offentlig, privat, akademia) og på tvers av bransjer. For å skape en helhetlig og ønsket utvikling trengs felles visjoner, mål og prioriteringer. Forslag til næringsstrategi konkretiserer dette.

Formannskapet vedtok 30. mars 2022 å legge ut forslag til strategi for bærekraftig næringsutvikling på høring.

Frist

Frist for høringsuttalelser var 1. mai 2022.

Kontakt

Jonas Vårum Olafsen,næringsrådgiver Lillestrøm kommune

Jonas Vårum Olafsen
Tittel: Næringsrådgiver

Portrett av Maria Hoff

Maria Hermansdatter Hoff
Tittel: Næringssjef