Om høringen

Alkoholloven setter nasjonale rammer for hvordan alkoholpolitikken skal forvaltes. Innenfor disse rammene er kommunene tillagt et betydelig ansvar og en stor frihet til å utforme sin egen lokale alkoholpolitikk.

Formannskapet har vedtatt å sende utkast til alkoholpolitisk handlingsplan på høring.

Planen skal politisk behandles i første kvartal 2024.

Utkast til høring - Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2027

Utkast til høring - Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2027.pdf (PDF)

Har du innspill?

Frist for å gi ditt innspill er 13. desember 2023.

Sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no og merkes med saksnummer 23/17340.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Tone Wiker på tone.wiker@lillestrom.kommune.no.