Om høringen

 Lillestrøm kommune foreslår i høringsnotatet etablering av forskrift om renovasjon med regulering av kommunens og abonnentenes plikter og rettigheter. Det foreslås videre innføring av hjemmel for gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall som ikke i art eller mengde skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall.

Saksfremlegg, høringsnotat og forslag til forskrift kan lastes ned fra møtet i formannskapet den 22. mars i sak 53/23

Lillestrøm kommune tar sikte på at forskriften skal tre i kraft fra 1. juli 2023.

Har du innspill?

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no  eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Fristen for å komme med innspill er 2. mai 2023. Merk innspillet med saksnummer 23/05016.

Kontakt

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med Bård Stadheim på e-post:  bast02@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på telefon 66 93 80 00 for å bli satt over til saksbehandler.