Planområdet ligger på Kjeller. Foranledningen var at ved detaljprosjektering og utbygging av veien, ble ikke skråningsutslag identisk med regulerte skråningsutslag. Skråningsutslag har arealformål «Annen veggrunn – grøntareal». Grensejustering er foretatt og stemmer nå overens med bygget skråningsutslag. Veien må fradeles for å kunne overtas av kommunen, og plangrensen må dermed justeres tilsvarende for å kunne gjennomføre fradelingen.

Planendringsforslaget tar sikte på å endre størrelsen på arealformål og justere plangrense til faktisk situasjon. Veien ned fra rundkjøringen er utbygget, og det faktiske arealet som var nødvendig for skråningsutslag ble annerledes enn stipulert ved opprinnelig detaljregulering.

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved å ta kontakt med Fredrik Lian på e-post anne-synnove.thorenfeldt@obos.no eller på telefon 90 86 48 47.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Har du innspill?

Høringsperioden er på 2 uker.

Høringsinnspill kan sendes til OBOS Block Watne AS, Hvamstubben 17, 2013 Skjetten, eller på e-post til anne-synnove.thorenfeldt@obos.no, med kopi til postmottak@lillestrom.kommune.no innen 14.11.2023.