Detaljreguleringsplanen med bestemmelser og øvrige saksdokumenter finner du i politisk møtekalender.

 

Formålet med planforslagene er å bedre områdestabiliteten, sikre bedre overvannshåndtering, utvide deponikapasiteten og bedre forutsetningene for maskinell jordbruksdrift.

Åpent informasjonsmøte

I forbindelsen med høringen inviterer Asak massemottak til åpent informasjonsmøte for å forklare endringene i planen og svare på eventuelle spørsmål. Møtet avholdes 08. august kl. 18 på Smakfulle rom i Asakveien 115.

Har du innspill?

Frist for å komme med innspill er 26. august 2023.

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-20/01217.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med reguleringsplanen.

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål til saken, kan du ta kontakt med kommunens sentralbord på telefon 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Oppgi saksnummer ved alle henvendelser.