Saksdokumentene finner du i politisk møtekalender

Planen legger til rette for en utvidelse av eksisterende skole, rehabilitering innvendig og oppgradering av utearealene. Utearealene inviterer til mer fysisk aktivitet samtidig som det finnes soner der elevene kan trekke seg tilbake og slappe av. Ny bebyggelse legger seg i forlengelse av eksisterende bygg mot nord. Reguleringsplanen tilrettelegger for større elevmasse og øker kapasiteten til Bingsfoss ungdomsskole i et lengre tidsperspektiv.

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er lørdag 26.08.2023.

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-21/01338.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med Subankhi Sivarasa på e-post: subankhi.sivarasa@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på telefon 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler. Oppgi saksnummer ved alle henvendelser.

Vedlegg