Saksdokumentene finner du i politisk møtekalender 

Planen legger opp til en trinnvis utvikling med fasiliteter for forskning, undervisning, industri, innovasjon og næringsutvikling, - med bygninger og uterom som er attraktive, funksjonelle og ivaretar sikkerhetskrav. Ny bebyggelse er planlagt med høyder fra 3 til 6 etasjer. All parkering anordnes under bakken og planen regulerer utvidelse av rv. 226 med kollektivfelt og gang- og sykkelfelt. Sikringssone videreføres i tråd med områdeplan og kommuneplan.

Åpen dag på IFE onsdag 28. juni

I forbindelse med høring av planforslag for ny forsknings- og teknologipark, inviterer Institutt for energiteknikk (IFE) alle som ønsker å komme til åpent hus og presentasjon av masterplanen for området. Vel møtt!

Sted: Instituttveien 18 på Kjeller

Del 1:

  • 11-13 - Åpent hus med utstilling

Del 2:  

  • 18:00 – Dørene åpner
  • 18:15 – 18:45: Velkommen, og presentasjon av planforslag
  • 18:45 – 20:00: Åpent hus med utstilling

Les mer om IFEs planer for forsknings- og teknologiparken på Kjeller på IFE teknologi & eiendom - IFE

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er lørdag 26.august 2023.

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-20/01155.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med saksbehandler Hugo Martinez på e-post: huma01@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord
telefon 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Oppgi saksnummer ved alle henvendelser.