Saksdokumentene finner du i politisk møtekalender
Planen finnes også på servicesenteret i 1. etasje på Lillestrøm rådhus.

 

Planen legger til rette for etablering av rekkehus og blokker fra 3-6 etasjer. Forslaget viser 337 boliger i detaljreguleringsplanen. I tillegg legges det opp til etablering av en 5-avdelings barnehage. Bebyggelsen er planlagt som fem tun, med en snarvei for gående som krysser tomten på langs og en «aktivitetsakse» som krysser tomten på tvers. Gangsystemet kobler seg på eksisterende tursti langs Nitelva. Prosjektet skal også være med å etablere bro over Skjærvagapet.

Har du innspill?

Fristen for å komme med merknad er lørdag 20. mai 2023.

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-20/00742.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med saksbehandler Henriette Backer på e-post: henriette.backer@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på tlf 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Oppgi saksnummer ved alle henvendelser.