Detaljreguleringsplanen med bestemmelser og øvrige saksdokumenter finner du i politisk møtekalender

Planområdet ligger på Leirelvsletta mellom Lillestrøm og Leirsund. Området er ca. 31 daa stort. Planforslaget legger til rette for at ny trykkøkningsstasjon kan legges på sørøst-siden av eksisterende pumpestasjon. Gesimshøyden på bygget blir maks 7 meter. Nytt ledningsanlegg skal gå fra trykkøkningsstasjon og videre mot nord, sør og vest. Det er trykkøkningsstasjonen og området rundt som skal reguleres, ikke ledningstraseene.

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er lørdag 01.07.2023.

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-21/01578.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål til saken, kan du ta kontakt med saksbehandler på e-post: OleRingsbyForland@lillestrom.kommune.no eller kontakte kommunens sentralbord på telefon 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Oppgi saksnummer ved alle henvendelser.