Saksdokumentene finner du i politisk møtekalender 

 

Planens hensikt er å regulere Romerike Helsebygg, Lillestrøm bussterminal og tilliggende eiendommer til hovedformålene offentlig og privat tjenesteyting (helserelatert virksomhet knyttet til helsebygget) og kontor. Reguleringsplanen åpner også opp for andre formål som undervisning, administrasjon, forretning og kollektivknutepunkt.

Har du innspill?

Fristen for å komme med innspill er 16.10.2023.

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk innspillet med saksnummer PLAN-20/00719. Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Lurer du på noe?

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med saksbehandler Lisa Lyngmo på e-post Lisa.Lyngmo@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på telefon 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler.

Vennligst oppgi saksnummer PLAN-20/00719 ved alle henvendelser.